Cảnh báo về những lỗ hổng bảo mật Vietnamworks.com

Bài report full sẽ được update sau khi VNW fix xong các lỗi.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.

A&C

About the Author

A&C

Thanh niên ham chơi hơn ham học, thích bay nhảy hơn đi mần, tinh thần giao lưu kết bạn nhưng ngại tiếp xúc. Mong manh khó vỡ, ảo tưởng sức mạnh >:)

Follow A&C:

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required