Dài dòng vài chút cho cái sự ra đời

2017 rồi.

Thanh niên 92->015 chưa có dấu ấn gì đặc biệt cả. Nhân vụ năm mới với vài cái xui lẻ tẻ nên quyết định ra cái nhà online cho có với người ta.

Như mô tả, đặt cái tên vì thấy nó ngắn nó lạ, chả liên quan gì đến code hết nhé.

Đây là nơi ghi lại mấy cái cần ghi, kiểu cho nó dấu ấn. Chẳng biết sẽ tồn tại được bao lâu, hết tiền thì dừng. Đến cái host còn đăng kí free cơ mà.

Cùng hi vọng năm nay sẽ có gì đó mới mẻ mà đăng lên. Hú hú

Chào nhà mới (hay còn gọi là nhà tạm).

A&C

About the Author

A&C

Thanh niên ham chơi hơn ham học, thích bay nhảy hơn đi mần, tinh thần giao lưu kết bạn nhưng ngại tiếp xúc. Mong manh khó vỡ, ảo tưởng sức mạnh >:)

Follow A&C:

Leave a Comment: